Problem med universitetskonto eller det trådlösa nätet

Kontakta: serviceportalen

Problem med kurssidor eller e-tentor

Kontakta: kurssidor@math.su.se

Problem med elevdatorer i datorsal vid institutionen

Kontakta: system@math.su.se