Studierektor för grundutbildningen i matematik

Samuel Lundqvist
Rum 302
E-post: studierek-mat@math.su.se
Telefon: 08-16 47 70

Studierektor för grundutbildningen i matematisk statistik

Martin Sköld
Rum 303
E-post: studierek-matstat@math.su.se
Telefon: 08-16 1431

Studierektor för utbildning i datalogi och beräkningsteknik

Lars Arvestad
Rum 406
E-post: arve@math.su.se

Studierektor för matematiklärarutbildningen

Torbjörn Tambour
E-post: torbjorn@math.su.se

Studierektor för forskarutbildningen i matematik

Alexander Berglund
Rum 414
E-post: alexb@math.su.se
Telefon: 08-16 4537

Studierektor forskarutbildningen i matematisk statistik

Mia Deijfen
Rum 322
E-post: mia@math.su.se
Telefon: 08-16 4591