Ledning

Namn

Titel

Tyrcha, Joanna

Prefekt

Bergström, Jonas

Ställföreträdande prefekt, Föreståndare för avdelning matematik

Lindskog, Filip

Föreståndare för avdelning matematisk statistik

Arvestad, Lars

Föreståndare för avdelning beräkningsmatematik

Lindberg, Neshat

Administrativ chef

 

Studierektorer för grundutbildning

Namn

Titel

Arvestad, Lars

Studierektor för utbildning i datalogi och beräkningsteknik

Hössjer, Ola

Studierektor för grundutbildning i matematisk statistik

Lundqvist, Samuel

Studierektor för grundutbildning i matematik

Tambour, Torbjörn

Studierektor för lärarutbildningen

 

Studierektorer för forskarutbildning

Namn

Titel

Berglund, Alexander

Studierektor för forskarutbildning i matematik

Deijfen, Mia

Studierektor för forskarutbildning i matematisk statistik

Li, Chun-Biu

Studierektor för forskarutbildning i beräkningsmatematik

Bibliotek

Name

Title

Svanberg, Mikael

Bibliotekarie

 

 

Ekonomi- och personaladministration

Namn

Titel

Burestad, Kristina

Administratör

Ibrahim, Samar

Ekonom

 

Studentexpedition

Namn

Titel

Broomé, Sara Administratör

Brundin, Hanne

Administratör

Nygren, Eva

Administratör

 

Utbildningskoordinatorer och studievägledare

Namn

Titel

Chamberlain, Jennifer

Studievägledare, Utbildningskoordinator

Hagberg, Anders

Utbildningskoordinator

Jonzon, Gustav

Studievägledare

Nordqvist, Caroline

Utbildningskoordinator, Studievägledare

Woldegiorgis, Sara

Utbildningskoordinator

Öberg, Dennis

Utbildningskoordinator

 

Teknisk personal

Namn

Titel

Ericsson, Tomas

Förste forskningsingenjör

Bergstrand, Björn

Forskningsingenjör

Runsäter, Lukas

Forskningsingenjör

 

Vaktmästeri

Namn

Titel

Elfsö, Reine

Institutionstekniker