Både forskningsbiblioteket och Lilla biblioteket är en del av Stockholms universitetsbibliotek. Läs mer om matematiska biblioteket på SUB:s hemsida.

Bibliotekens böcker kan sökas i Stockholms universitetsbiblioteks katalog.

Forskningsbiblioteket

Forskningsbiblioteket är beläget i hus 6 och har en stor samling böcker och tidskrifter som riktar sig till forskare i matematik och matematisk statistik.

Biblioteket är tillgängligt för allmänheten, men den som inte har passerkort måste först kontakta personalen.

 

Forskningsbiblioteket, Kräftriket, Matematiska institutionen
Forskningsbiblioteket i Kräftriket, Matematiska institutionen

Innan du besöker biblioteket vänligen kontakta oss via e-post eller telefon för att kontrollera att boken är tillgänglig.

Öppettider

Måndag – torsdag 9.00 – 11.00 samt 12.00 – 16.00.

Stängt för lunch 11.00 – 12.00

Avvikande öppettider

Kontakt

Telefon: 08-16 45 12
E-post: matematiska.sub@su.se

Lilla biblioteket

Lilla biblioteket finns i hus 5, rum 21, och har litteratur som vänder sig till studenter, till exempel som bredvidläsning eller för dig som jobbar med ditt självständiga arbete. Här finns även referensexemplar av kurslitteratur som du kan läsa under bibliotekets öppettider.
 
Du som studerar på kurserna
 

  • Matematik för ekonomisk och statistisk analys
  • Matematiska metoder för ekonomer
  • Matematik I
  • Matematik för naturvetenskaper I och II
  • Sannolikhetsteori I
  • Stokastiska processer och simulering I
  • Statistisk analys

kan få viss handledningshjälp då biblioteket är bemannat. Du kan dock inte räkna med att handledarna ska ge fullständiga lösningar till uppgifter eller göra hela genomgångar av avsnitt i kurslitteraturen. Handledarna måste fördela sin tid så rättvist som möjligt mellan de studenter som söker hjälp.

Du som behöver hjälp med matematik ska i första hand vända dig till handledarna från avdelning matematik medan du som vill ha hjälp med matematisk statistik bör vända dig till handledarna från avdelning matematisk statistik.

Öppettider

Lilla biblioteket kontaktas:

Telefon: 08-16 45 11
E-post: lillabib@math.su.se