Yngve Domar, professor emeritus i matematik vid Uppsala universitet, har skrivit en uppsats om matematisk forskning under Stockholms högskolas första decennier. Texten finns även i engelsk översättning.

Första kvinnliga matematikprofessorn

Historiens första kvinnliga professor i matematik var Sonja Kovalevsky (1850-91), verksam vid Stockholms högskola.

• Professor Jan-Erik Björk har skrivit en uppsats om Sonja Kovalevskys liv och litterära verk:  Sonja Kovalevsky (294 Kb)

• Elin Ottergren, Fil lic i matematik, har också gjort en sammanställning om Sonja Kovalevsky.

Matematisk statistik och försäkringsmatematik

År 1929 inrättades en professur i försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms högskola, för att främja försäkringsmatematiken i Sverige. Dess förste innehavare var Harald Cramér, som byggde upp den institution, kallad Institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik, som med tiden omvandlats till dagens avdelning vid matematiska institutionen. 

• Professor Rolf Sundberg har skrivit en historik om Harald Cramér och framväxten av Institutet. Historiken inkluderar bland annat referat från Institutets seminarier mellan 1934-1950. Rolf Sundberg har också gjort en sammanställning av Statistiska forskningsgruppens (SFGs) historia under 70 år (407 Kb) , 1948–2018.

Cramériana

Video om sannolikhetskalkylens utveckling av och med Harald Cramér.