Lokalen är sal 306, hus 6 i Kräftriket.

 

9.00 Andrea Klemming

Negativ binomialfördelning och kvasipoisson som alternativ till Poissonfördelning vid modellering av skadefrekvens. En fallstudie.

Handledare: Martin Sköld och Tom Britton

9.30 Amanda Wiman

Vad är risken att dö i en trafikolycka? - En studie över hur kön och ålder hos en personbilsförare påverkar utfallet av en trafikolycka

Handledare: Martin Sköld och Tom Britton

10.15 Josefin Andersson Senko

Modellering av antalet ”likes” på Instagram med generaliserade linjära modeller

Handledare: Martin Sköld och Tom Britton

10.45 Tomas Hjert

Användning av logistisk regression vid bedömning av chansen att lyckas vid uppkörningen av B-körkort

Handledare: Martin Sköld och Tom Britton

11.15 Lovisa Emfevid

En utvärdering av ARCH-modellernas förmåga att prediktera finansiell volatilitet

Handledare: Joanna Tyrcha, Mathias Lindholm, Karl Rökaeus

11.45 Niclas Lovsjö

From Markov chains to Markov decision processes

Handledare: Mathias Lindholm

 

Samtliga rapporter kommer inom kort att finnas på här.

Välkomna!