Vanligtvis tar man efter ungefär halva tiden ut en licentiatexamen, i samband med att en licentiatavhandling presenteras.

Doktors- och licentiatavhandlingar som presenterats vid matematiska institutionen hittar du under Publikationer.

När någon antas till forskarutbildningen måste institutionen se till att denna kan försörja sig under utbildningen. Detta innebär vanligtvis att man beviljas utbildningsbidrag eller anställs som doktorand. Många forskarstuderande väljer att arbeta med exempelvis undervisning 20% av tiden. Detta innebär att tiden för forskarutbildningen förlängs till fem år.

Information om forskarutbildningen, som riktar sig såväl till forskarstuderande som till handledare och den som funderar på att söka till forskarutbildning.