Biostatistik är utveckling och tillämpning av statistiska metoder inom livsvetenskaperna, dvs biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, ekologi osv. Vid vår institution har intresset fokuserats på områdena biomedicin, genetik och hälsovård. Med biostatistiska problem arbetar Gudrun Brattström, Tom Britton, Michael Höhle, Sebastian Höhna, Ola Hössjer, Fredrik Olsson, Juni Palmgren, Martin Sköld och Åke Svensson. Våra huvudakliga forskningsområden är modeller för epidemispridning, statistik inom genetiken och statistiska metoder inom cancerforskning.

Utbildning och forskning bedrivs i samarbete med Karolinska institutet och läkemedelsindustrin i regionen. Med början hösten 2007 pågår ett nordiskt projekt, Nordic Biostatistics Graduate Courses, (som tidigare hette Nordic Biostatistic Master Courses) där vi samarbetar med universiteten i övriga nordiska huvudstäder samt Gent.

Kurser på grund- och forskarutbildningsnivå ges tillsammans med andra institutioner för statistik och biomedicin i Stockholm-Uppsalaområdet. Under 2004 invigdes ett nytt program för utbildning av doktorander i biostatistik i Stockholm i samarbete med KI. Mer information om detta Stockholm Biostatistics Graduate Programme (SBGP) finns på deras hemsida. Biostatistikgruppen informerar om arbetstillfällen för biostatistiker, inklusive doktorandanställningar och post-doc-anställningar. Biostatistikgruppen är en nod i nätverket NorFa Nordic Network for Biostatistics Research, med syfte att främja samarbete mellan institutionerna för biostatistik vid nordiska universitet. Särskilt arrangerar nätverket workshops och seminarier och det finansierar nordiska mobilitetsstipendier för forskarstuderande i biostatistik. Biostatistikgruppen är aktivt involverad i det arbete som bedrivs inom Föreningen för medicinsk statistik, The International Biometric Society (IBS) och The International Society For Clinical Biostatistics (ISCB).

Seminarier

Seminarier i matematisk statistik