Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen

Välkommen!

Välkommen till Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Vi har ett omfattande utbud av matematisk utbildning och bedriver forskning inom de flesta matematiska discipliner vid Avdelningen för matematik, Avdelningen för matematisk statistik och Avdelning för datalogi och beräkningsteknik. Du hittar oss i Kräftriket, vackert beläget vid Brunnsviken, strax utanför Frescati campus.

Institutionen gratulerar Dan Petersen som har erhållit 2018 års Wallenbergpris

Dan Petersen. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Dan får Wallenbergpriset för sina betydelsefulla arbeten inom algebraisk geometri, i synnerhet resultat om homologisk stabilitet och kohomologin för modulirum av kurvor. Vidare har han funnit ett slående motexempel till C. Fabers förmodan om tautologiska ringar för Deligne-Mumford-kompaktifieringen av vissa modulirum av kurvor.

Institutionen gratulerar Sven Raum och Jonathan Rohleder

Sven Raum & Jonathan Rohleder

Sven och Jonathan har blivit beviljade etableringsbidrag från Vetenskapsrådet.

Sven Raum forskar inom operatoralgebror, gruppteori och representationsteori och har blivit tilldelad medel för projektet "Operatoralgebror i grupp-och representationsteori".

Jonathan Rohleder bedriver forskning inom spektralteori och teorin för partiella differentialekvationer och har fått stöd för projektet "Nya spektralolikheter för områden och grafer".

Sergio Albeverio ny hedersdoktor vid Matematiska institutionen

Sergio

Nada blir del av Matematiska institutionen

Nada vid Stockholms universitet blir från 1 januari 2018 del av matematiska institutionen.

På gång vid institutionen