Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
HT20 tumnagel

Undervisning vid Matematiska institutionen HT20

Under hösten återgår vi till att ha viss undervisning på plats, men många kurser har helt webbaserad undervisning även i höst. Vår ambition i nuläget är att examinera på plats i universitetets lokaler.

coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Genombrott av vår kollega Olof Sisask tillsammans med Thomas Bloom

Artikel i Science

Tom Britton och Pieter Trapman har nyligen publicerat en artikel i den välrenommerade tidskriften "Science".

Matematiska institutionen övergår till distansundervisning

Matematiska institutionen övergår från och med 17 mars till att endast bedriva distansundervisning.

Distansundervisning på kandidatprogram som börjar HT20

Kandidatprogram som börjar höstterminen 2020 kan läsas på distans första tiden.

Wallenbergsanslag till forskare på matematiska institutionen

Sex av våra forskare har fått anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Felix Wahl tilldelas Cramérpriset

Felix Wahl har tilldelats Cramérpriset för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll år 2019.

Wallenberg Academy Fellow, Wushi Goldring

Matematiska Institutionen gratulerar Wushi Goldring som har utsetts till en av årets Wallenberg Academy Fellows.

Gästforskare vid institutionen

Se vilka som tillbringar eller har tillbringat tid hos oss.