Har du ett funktionshinder och är i behov av stöd, så kontakta Service till studenter med funktionsnedsättning för att diskutera dina behov.  Kontakta sedan studievägledaren, så försöker vi på Matematiska institutionen att bidra med stöd under din studietid.