Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen

Välkommen!

Välkommen till Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Vi har ett omfattande utbud av matematisk utbildning och bedriver forskning inom de flesta matematiska discipliner vid Avdelningen för matematik och Avdelningen för matematisk statistik. Du hittar oss i Kräftriket, vackert beläget vid Brunnsviken, strax utanför Frescati campus.

Disputation på matematiska instiutionen.

Disputation i Matematisk statistik - Mehrdad Jafari-Mamaghani

Den 16 april kl.10.00 presenterar Mehrdad Jafari-Mamaghani sin avhandling med titeln "A Treatise on Measuring Wiener-Granger Causality". Alla intresserade är välkomna.

Beräkningar

Utlysning av doktorandanställningar i matematik

Matematiska Institutionen, avdelning Matematik, utlyser anställningar som doktorand. Ref.nr SU FV-0941-14. Sista ansökningsdag: 2014-05-02.

Formelsamling

Utlysning av doktorandanställning i matematisk statistik

Stockholms universitet utlyser en anställning som doktorand vid Matematiska Institutionen, avdelning Matematisk statistik. Ref.nr. SU FV-0998-14. Sista ansökningsdag: 2014-05-02.

Forelasning_Matematik

Våra matematikutbildningar håller utmärkt kvalitet och vi arbetar på att få dem ännu bättre

Matematikutbildningarna vid Stockholms universitet har fått utmärkta betyg i en nyss avslutad granskning utförd av Universitetskanslerämbetet. Här berättar studierektorerna om vad som gör utbildningarna bra och hur arbetet med förbättringar fortskrider.