I både kandidatexamen och masterexamen ingår ett obligatoriskt självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 respektive 30 hp. Ämne för arbetet bestäms av student och handledare i samråd. Kandidatarbete görs på halvfart under termin 6 och handledning sker gruppvis.  Masterarbete görs vanligtvis under det sista året och kan antingen göras internt på avdelningen eller externt vid ett företag eller myndighet. Både kandidat och master-arbete redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig presentation. För mer detaljer, se länkarna nedan eller kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.

 

Aktuellt: Presentationsdagar i början av höstterminen är 6 september för kandidatarbete och 13 september för masterarbete. Meddela koordinator (joper@math.su.se) om du vill presentera ditt examensarbete då. En definitiv anmälan görs genom att senast 23 augusti skicka in uppsatsen (som pdf) till koordinator. Vid det tillfället ska uppsatsen vara godkänd av din handledare.

 

Kursplaner och betygskriterier

Självständigt arbete på kandidatnivå

Självständigt arbete på masternivå