Arbetsuppgifterna består av handledning på grundnivå, främst på Förberedande kurs i matematik och på Matematik I. Vi ser helst att du har en kandidatexamen i matematik/matematisk statistik eller att du har för avsikt att avlägga en sådan inom den närmaste framtiden.

Det förutsätts att du är en aktiv student med intresse av att lära ut. Skicka din välformulerade och koncisa ansökan i pdf-format till epostadressen studierek-mat@math.su.se. Bifoga ett CV och ett studieutdrag. Vi vill ha din ansökan senast den 2 maj.

Samuel Lundqvist och Martin Sköld

Studierektorer