Om att utveckla bättre modeller för hur smittor sprids

Till Frank Ball som gästprofessor vid institutionen.

Öglerum - ett nytt sätt att lösa gamla problem

Till Kaj Börjesson som postdok vid Köpenhamns universitet.

Mer information om satsningen finns på stiftelsens hemsida.