I år har Cramérpriset tilldelats Jens Malmros som disputerade vid matematiska institutionen i juni 2016 i matematisk statistik med avhandlingen ”Studies in respondent-driven sampling – Directed networks, epidemics, and random walks”. Ämnet för avhandlingen – respondent-driven sampling (RDS) – är en urvalsmetod som används när man vill samla in stickprov ifrån så kallade gömda populationer. Sådana populationer saknar urvalsram och individerna som tillhör populationerna är ofta svåra att identifiera. I avhandlingen används bland annat teori för slumpgrafer och epidemimodeller för att studera och utveckla RDS. Sedan augusti 2016 arbetar Jens som metodstatistiker på Statistiska centralbyrån. 

  • - Det är så klart väldigt kul att avhandlingen uppmärksammas på det här sättet, säger Jens.

Priset delades ut på Cramérsällskapets årsmöte som hölls i samband med statistikfrämjandets vårkonferens i Lund den 23-24:e mars