Avdelning matematik
 

Kontaktuppgifter till anställda vid avdelning matematik.

 

Avdelning matematisk statistik

Kontaktuppgifter till anställda vid avdelning matematisk statistik.

 

Institutionsstyrelse

Kontaktuppgifter till medlemmarna av institutionsstyrelsen.

 

Ledning och administration

Kontaktuppgifter till ledning samt administrativ och teknisk personal vid institutionen.

 

 

Studentkontakt

Information om studentexpeditionen, studievägledare, studierektorer och internationellt utbyte.

 

Bibliotek

Information om biblioteken vid institutionen.

 

Statistiska forskningsgruppen (SFG)

Information om SFG som tillhandahåller statistisk hjälp samt rådgivning åt forskare, företag och myndigheter.

 

Matematiska konsultgruppen (MKG)

Information om MKG som driver en konsultverksamhet för matematiska frågor.