Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Utbildning
Foto: Mia Borgelin

Utbildning vid matematiska institutionen

Matematiska institutionen erbjuder högklassig utbildning på alla nivåer i ämnena matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. os oss kan du välja att läsa enbart matematik eller att kombinera med något av dina andra favoritämnen.

Foto: K. Tamm

Handledning

Hos handledningen kan du få hjälp om du kör fast i dina studier.

Doktorandseminariet

Elena Farahbaksh Touli: Challenges in Hierarchical Clustering

Tid: Fr 2019-04-26 kl 13.00 - 14.00

Plats: Room 22, building 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University 

Typ: Seminarium, Doktorand

Martin Ryner: Automation of the control and analysis to reduce risk of errors in electron microscopy.

Tid: Fr 2019-05-03 kl 13.15 - 14.00

Plats: Room 3418, Lindstedtsvägen 25, 4th floor, Department of Mathematics, KTH

Typ: Seminarium, Doktorand