Den allmänna studieplanen beskriver utbildningens innehåll och innehåller information om antagning och behörighetskrav. Den individuella studieplanen, som upprättas vid utbildningens start, innehåller preciseringar såsom val av kurser och forskningsplan.

Naturvetenskapliga fakulteten har också en sida med information för forskarstuderande där man bland annat kan hämta fakultetens doktorandhandbok. Se även information om forskarstudier på studera.nu.

Kontakta gärna någon av studierektorerna för forskarutbildningen om du har några frågor.