Information om doktorandprojekt i matematisk statistik publiceras i samband med nästa utlysning av doktorandplatser i mars/april 2019.