Läs Stockholms universitets information om disputationer. Viktig information finns också på Naturvetenskapliga fakultetens sida med riktlinjer.

Matematiska institutionen har en Lathund för disputation (32 Kb) och en Lathund för licentiatuppsats (PDF) med praktiska tips.

Eftersom traditionerna kring disputationen varierar i olika länder har Matematiska institutionen sammanställt ett blad med Riktlinjer för opponenter (PDF) (16 Kb) .