För närvarande består rådet av:

Ordförande: Måns Karlsson
Sekreterare: Erik Thorsén
Kassör: Hadrien Espic