Datorintensiva statistiska metoder

Lärare: Tom Britton, Alexander Ploner och Niclas Noren

Sannolikhetsteori IV

Lärare: Dmitrii Silvestrov
Period: January till maj

Statistiska modeller

Lärare: Rolf Sundberg
Period: Mars till maj