De här kurserna är obligatoriska och ges regelbundet av fakulteten:

After PhD
Seminarieserie om vetenskaplighet och etik
Pedagogiska kurser