Doktorandkurser

Doktorandkurser

På dessa sidor finns information om aktuella doktorandkurser i matematik och matematisk statistik.

Allmänna doktorandkurser

Vissa sektionsgemensamma kurser är obligatoriska i forskarutbildningen.

Högre kurser i matematik 2018-19

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2018-19.

Högre kurser i matematik 2017-18

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2017-18.

Högre kurser i matematik 2016-17

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2016-17.

Högre kurser i matematik 2015-16

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2015-16.

Högre kurser i matematik 2014-15

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2014-15.

Högre kurser i matematik perioden VT 2000-VT 2011.

Nedan finns en förteckning över de högre kurser i matematik som givits vid institutionen under perioden VT 2000-VT 2011.

Doktorandkurser i matematisk statistik

Här visar vi både just nu aktuella doktorandkurser och sådana som har gått tidigare terminer (och som kan komma att ges igen i framtiden).

Doktorandkurser VT 2012, Matematisk statistik

Doktorandkurser i matematisk statistik som ges under VT 2012.

Doktorandkurser HT 2011, Matematisk statistik

Doktorandkurser i matematisk statistik som ges under HT 2011.

Kontakt för doktorander

Studierektor, forskarutbildning i matematik

Alexander Berglund, rum 414
Telefon: 08-16 45 37
E-post: alexb@math.su.se

Studierektor, forskarutbildning i matematisk statistik

Mia Deijfen, rum 308
Telefon: 08-16 45 91
E-post: mia@math.su.se