Antagning till forskarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Antagning till forskarutbildning

Doktorandplatser

Doktorandplatser i matematik och matematisk statistik utlyses normalt i april varje år.

Behörighetskrav och urval för forskarutbildning

Information om behörighetskrav och urval för forskarutbildning vid Matematiska institutionen. Notera att informationen är på engelska.

Kontakt för doktorander

Studierektor, forskarutbildning i matematik

Alexander Berglund, rum 414
Telefon: 08-16 45 37
E-post: alexb@math.su.se

Studierektor, forskarutbildning i matematisk statistik

Mia Deijfen, rum 308
Telefon: 08-16 45 91
E-post: mia@math.su.se

Studierektor, forskarutbildning i beräkningsmatematik

Chun-Biu Li, rum 330
E-post: cbli@math.su.se