Europa via Erasmus+ (institutionsnivå)

Matematiska institutionen har inom programmet Erasmus+ avtal med olika universitet runtom i Europa. Se vilka institutioner vi har avtal med i dagsläget på Erasmus partner universities.

Tips: Är du intresserad av göra ett utbyte vid ett europeiskt universitet som inte finns med i listan? Hör av dig till erasmus@math.su.se så kan vi undersöka vilka möjligheter det finns att skriva avtal med den matematiska institutionen på det universitetet. Observera att du i så fall måste vara ute i mycket god innan den termin/det läsår du vill åka ut.

Singapore: Nanyang Technological University (fakultetsnivå)

Fakultetens avtal administreras av kemiska sektionen. Mer information finns på kemiska sektionens webbplats.

USA: University of Illinois Urbana-Champaign (fakultetsnivå)

Fakultetens avtal administreras av kemiska sektionen. Mer information finns på kemiska sektionens webbplats.

Världen: Centrala avtal

Information finns på Stockholms universitets webbplats.