Aktuella ansökningsperioder

Erasmus+

  • Höstterminen 2020 eller hela läsåret 2020/21: sista ansökningsdatum 1 mars 2020.

Naturvetenskapliga fakultetens avtal

  • Höstterminen 2020, vårterminen 2021 eller hela läsåret 2020/21: sista ansökningsdatum 7 februari 2020.

När under året ansöker man om utbytesplatser?

Observera att nedanstående tider är ungefärliga. Syftet är att ge dig som är intresserad av att åka på utbytesstudier en uppfattning om när på året utlysningar sker och ansökningar ska in.

Exakta datum anges i samband med utlysningen.

Erasmus+

Studieperiod Utlyses Sista ansökningsdatum i...
HT år N dec år N-1 mar år N
HT år N och VT år N+1 dec år N-1 mar år N
VT år N jun år N-1 sep år N-1

Exempel: Om du är intresserad av att åka på utbytesstudier inom programmet Erasmus+ under höstterminen 2019 ska du hålla utkik efter utlysningen i början av december 2018. Sista ansökningsdatum kommmer att infalla någon gång under februari 2019; exakt datum kommer att anges i utlysningen.

Nanyang Technical University

Studieperiod Sista ansökningsdatum i...
HT år N mar år N
VT år N+1 mar år N