Aktuella ansökningsperioder

Erasmus+

  • Inga aktuella ansökningsperioder.

Naturvetenskapliga fakultetens avtal

  • Höstterminen 2021, vårterminen 2022 eller hela läsåret 2021/22: senast 31 januari 2021. Se Kemiska sektionens sida.

När under året ansöker man om utbytesplatser?

Observera att nedanstående tider är ungefärliga. Syftet är att ge dig som är intresserad av att åka på utbytesstudier en uppfattning om när på året utlysningar sker och ansökningar ska in.

Exakta datum anges i samband med utlysningen.

Erasmus+

Studieperiod Utlyses Sista ansökningsdatum i...
HT år N dec år N-1 mar år N
HT år N och VT år N+1 dec år N-1 mar år N
VT år N jun år N-1 sep år N-1

Exempel: Om du är intresserad av att åka på utbytesstudier inom programmet Erasmus+ under höstterminen 2021 ska du hålla utkik efter utlysningen i början av december 2020. Sista ansökningsdatum kommer att infalla någon gång under mars 2021; exakt datum kommer att anges i utlysningen.

Nanyang Technical University

Studieperiod Sista ansökningsdatum i...
HT år N jan år N
VT år N+1 jan år N