Erasmus+

Ansökningsprocess

Ansökan görs till matematiska institutionen.

  1. Välj 1-5 universitet från listan över partneruniversitet: Erasmus partner universities
    • Försäkra dig om att de universitet du anger har lämpliga kurser på ett språk du behärskar och att kurserna ges under den tid du är där. Kontakta universitetet ifråga om du på universitetets webbplats inte hittar information om vilka kurser som ges.
  2. Skriv ett personligt brev i vilket du beskriver varför du vill åka på utbytesstudier samt motiverar ditt val av universitet.
  3. Fyll i ansökningsformuläret nedanför och skicka till erasmus@math.su.se.
    Ansökningsformulär för utbytesstudier inom Erasmus+ 2020/21 (150 Kb)

Behörighet

För att vara behörig att åka på utbytesstudier via våra avtal inom Erasmus+ ska du ha studerat matematik, matematisk statistik och/eller datalogi i minst ett år. Du ska vid ansökningstillfället vara student på matematiska institutionen.

Urval

Till varje partneruniversitet kan vi skicka 1-3 studenter per termin, beroende på vad som är specificerat i avtalet med partneruniversitet ifråga.

Först görs ett urval baserat på de behöriga sökandenas förstahandsval; bland de som inte blir valda i detta urval görs ett urval baserat på dessas andrahandsval; och så vidare.

Vid konkurrens om platserna tillämpas samma urvalskriterierna som för centrala avtal.

Naturvetenskapliga fakultetens avtal

Fakultetens avtal administreras av kemiska sektionen. Mer information finns på kemiska sektionens webbplats.

Centrala avtal och nätverk

Information finns på Stockholms universitets webbplats.