Informationen nedan gäller för första hälften av vårterminen (18/1-22/3) om inte annat anges. Mer information om andra hälften av terminen (23/3-5/6) kommer senare.

Vi uppmanar alla studenter att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig det minsta sjuk stannar hemma. Se även su.se/corona.

Här nedan hittar du information om undervisning (för avdelningarna Matematik, Matematisk statistik respektive Beräkningsmatematik) och examination under våren.

Undervisning

Webbaserad undervisning sker främst med hjälp av e-mötestjänsten Zoom. Mer detaljerad information om respektive kurs hittar du inför terminsstart på kurshemsidan.

Avdelning Matematik

Kurser på Avdelning Matematik har webbaserad undervisning under första hälften av vårterminen.

Observera dock att annat kan gälla för kurser som undervisas på KTH, och angående dessa kurser hänvisar vi till information på KTH:s hemsida. Det gäller kurserna MM8014 Kaotiska dynamiska system, MM8022 Differentialgeometri, och hälften av MM8039 Avancerad reell analys II.

Avdelning Matematisk statistik

Kurser på Avdelning Matematisk statistik har webbaserad undervisning under första hälften av vårterminen.

Avdelning Beräkningsmatematik

Kurser på Avdelning Beräkningsmatematik har webbaserad undervisning under första hälften av vårterminen.

Observera dock att annat kan gälla för kurser som undervisas på KTH, och angående dessa kurser hänvisar vi till information på KTH:s hemsida. Det gäller kursen DA3019 Programsystemkonstruktion med C++, och de flesta kurserna på avancerad nivå.

Examination

Vi har ännu ej fattat beslut om formen för examination under våren.

Examination i januari och februari som hör till höstterminen sker på distans - se Undervisning vid Matematiska institutionen under HT20