Webbaserad undervisning sker främst med hjälp av e-mötestjänsten Zoom. Mer detaljerad information om respektive kurs hittar du inför terminsstart på kurshemsidan.

Vi uppmanar alla studenter att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig det minsta sjuk stannar hemma.

Här nedan hittar du information om undervisning (för avdelningarna Matematik, Matematisk statistik respektive Beräkningsmatematik) och examination under hösten.

Beslut om undervisning för de kurser som börjar i läsperiod A VT21 har nu tagits - se Undervisning vid Matematiska institutionen under VT21

Undervisningen

Observera att informationen nedan har ändrats på grund av beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län från 29 oktober.

Avdelning Matematik

Under fortsättningen av hösten kommer samtliga kurser att ha webbaserad undervisning.

Avdelning Matematisk statistik

Under resterande delen av höstterminen (från och med den 2 november) kommer i stort sett all undervisning vara webbaserad. Undantag kan göras för vissa laborativa moment efter den 19 november. Information om detta ges på respektive kurshemsida.

Avdelning Beräkningsmatematik

Kurserna på avd. Beräkningsmatematik, alltså kurser i datalogi och beräkningsteknik, har webbaserad undervisning under hösten om de undervisas på SU. Observera dock att annat kan gälla för kurser som undervisas på KTH, och angående dessa kurser hänvisar vi till information på KTH:s hemsida och till de scheman som finns länkade på Kursutbud hösten 2020.

Examinationen

Vår ambition i nuläget är att examinera på plats i universitetets lokaler. Detta gäller de flesta kurser på alla tre avdelningarna. Enstaka kurser har istället hemtentamen, se kurssida för detaljer.

UPPDATERING 19/11: På grund av coronasituationen har Matematiska institutionen beslutat att inte ge examination på campus. Beslutet gäller från tisdag 17/11 och fram till jul. Information om alternativ examination kommer inom kort på respektive kurssida. Besked om examination på campus i januari och februari tas vid ett senare tillfälle.

UPPDATERING 3/12: Ingen examination som hör till HT20 kommer att ske på campus i januari eller februari. Se respektive kurssida för information om alternativ examination.