Webbaserad undervisning sker främst med hjälp av e-mötestjänsten Zoom. Mer detaljerad information om respektive kurs hittar du inför terminsstart på kurshemsidan.

Vi uppmanar alla studenter att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig det minsta sjuk stannar hemma.

Här nedan hittar du information om undervisning (för avdelningarna Matematik, Matematisk statistik respektive Beräkningsmatematik) och examination under hösten.

Beslut om undervisning för de kurser som börjar i läsperiod A VT21 tas senast den 15 december.

Undervisningen

Avdelning Matematik

Grundnivåkurserna med start i slutet av augusti (läsperiod A) har i regel webbaserad undervisning. Undantaget är kurserna Matematik I och Matematik II - Analys, del A, där campusförlagda seminarieträffar erbjuds.

Grundnivåkurserna med start i november (läsperiod C) har webbaserad undervisning förutom kursen Matematik III - Analysens grunder som ges på campus.

Kurserna på avancerad nivå undervisas via webb med undantag från kursen Avancerad reell analys I som ges på campus samt kursen Kommutativ algebra och algebraisk geometri som åtminstone delvis ges på campus. Kursen Enumerativ kombinatorik undervisas på KTH, så angående denna hänvisas till information på deras sida och till schemat som finns länkat på Kursutbud hösten 2020.

Avdelning Matematisk statistik

Följande av höstens kurser på avd. Matematisk statistik har helt eller delvis campusförlagd undervisning.

Sannolikhetslära och statistik för lärare (MT1011)

Campusförlagd undervisning.

Sannolikhetsteori I (MT3001)

Huvudsakligen campusförlagd undervisning, utom första föreläsningen som sker via Zoom. De studenter som inte vill närvara på campus kan ändå läsa kursen, den följer kurslitteraturen och en del inspelat material och Zoom-handledning kommer att erbjudas via kurshemsidan.

Linjära statistiska modeller (MT5001)

Handledning och projektredovisningar på campus, och eventuellt även två gästföreläsningar.

Statistisk analys (MT4001)

De första tre föreläsningarna är via Zoom, därefter är föreläsningarna på campus. Övning/lab är på campus varannan gång och webbaserade varannan gång.

Analys av kategoridata (MT5006)

Campusförlagd undervisning.

Statistisk databehandling (MT5013)

Minst hälften av undervisningen på campus, se kurshemsidan för detaljer.

Överlevnadsanalys (MT7006)

Campusförlagd undervisning, åtminstone delvis.

Livförsäkringsmatematik I (MT7012)

Campusförlagd undervisning, åtminstone delvis.

Prissättning inom sakförsäkring (MT7028)

Campusförlagd undervisning.

Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer (MT7031)

Även känd som Nätverk och epidemier. Campusförlagd undervisning.

Statistisk inlärning (MT7038)

Enstaka föreläsningar webbaserade, övriga på campus.

Avdelning Beräkningsmatematik

Kurserna på avd. Beräkningsmatematik, alltså kurser i datalogi och beräkningsteknik, har webbaserad undervisning under hösten om de undervisas på SU. Observera dock att annat kan gälla för kurser som undervisas på KTH, och angående dessa kurser hänvisar vi till information på KTH:s hemsida och till de scheman som finns länkade på Kursutbud hösten 2020.

Examinationen

Vår ambition i nuläget är att examinera på plats i universitetets lokaler. Detta gäller de flesta kurser på alla tre avdelningarna. Enstaka kurser har istället hemtentamen, se kurssida för detaljer.