Webbaserad undervisning sker främst med hjälp av e-mötestjänsten Zoom. Mer detaljerad information om respektive kurs hittar du inför terminsstart på kurshemsidan.

Vi uppmanar alla studenter att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig det minsta sjuk stannar hemma.

Undervisningen

Avdelning Matematik

Grundnivåkurserna på avd. Matematik som börjar i slutet av augusti (läsperiod A) kommer att ha webbaserad undervisning. Eventuellt kommer vi att erbjuda möjlighet till campusförlagda seminarier på kurserna Matematik I, Matematik för naturvetenskaper I och Matematik II - Analys, del A för den som är intresserad.

Vi avvaktar besked när det gäller grundnivåkurserna på avd. Matematik som börjar i november (läsperiod C).

Kurserna på avancerad nivå på avd. Matematik undervisas via webb med undantag från kursen Avancerad reell analys I som ges på campus samt kursen Kommutativ algebra och algebraisk geometri som åtminstone delvis kommer att ges på campus.

Kursen Enumerativ kombinatorik undervisas på KTH, så angående denna hänvisas till information på deras sida och till schemat som finns länkat på Kursutbud hösten 2020.

Avdelning Matematisk statistik

De flesta kurserna på avd. Matematisk statistik har webbaserad undervisning under hösten, med följande undantag.

Sannolikhetsteori I (MT3001)

Huvudsakligen campusförlagd undervisning, utom första föreläsningen som sker via Zoom. De studenter som inte vill närvara på campus kan ändå läsa kursen, den följer kurslitteraturen och en del inspelat material och Zoom-handledning kommer att erbjudas via kurshemsidan.

Linjära statistiska modeller (MT5001)

Handledning och projektredovisningar på campus, och eventuellt även två gästföreläsningar.

Överlevnadsanalys (MT7006)

Campusförlagd undervisning, åtminstone delvis.

Livförsäkringsmatematik I (MT7012)

Campusförlagd undervisning, åtminstone delvis.

Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer (MT7031)

Även känd som Nätverk och epidemier. Campusförlagd undervisning.

Avdelning Beräkningsmatematik

Kurserna på avd. Beräkningsmatematik, alltså kurser i datalogi och beräkningsteknik, har webbaserad undervisning under hösten om de undervisas på SU. Observera dock att annat kan gälla för kurser som undervisas på KTH, och angående dessa kurser hänvisar vi till information på KTH:s hemsida och till de scheman som finns länkade på Kursutbud hösten 2020.

Examinationen

Vår ambition i nuläget är att examinera på plats i universitetets lokaler. Detta gäller alla tre avdelningarna. Observera dock att omtentamensperioden i augusti kommer att skötas helt på distans.