Allmän information om skriftliga tentamina

En stor del av våra kurser avslutas med en skriftlig salstentamen.

Alla salstentor är anonyma - när du anmäler dig till tentan i Ladok blir du tilldelad en anonymkod och det är bara den koden som är synlig för läraren när tentan rättas.

Inför skrivningen

 • Du måste vara antagen och registrerad på kursen för att få delta i skrivningen. Om du skriver en tenta utan att vara registrerad på kursen, kommer din tenta inte att rättas.
 • Om du vill delta i en tentamensskrivning måste du anmäla dig senast åtta dagar före skrivningsdagen via Ladok. När anmälan har stängt kan vi inte ta emot några fler anmälningar utan hänvisar till nästa tentamenstillfälle. 
  • Exempel: om skrivningsdagen är torsdag den 14 mars är sista anmälningsdag onsdag 6 mars kl 23:59.
 • Du som får förhinder ska avanmäla dig i Ladok.
 • Kurser vid KTH: Om du följer en kurs vid KTH som ges av SU kan du inte anmäla dig via Ladok. Läs mer på Tentamina vid KTH om hur du ska göra.
 • Det är viktigt att du känner till och förstår tentamensreglerna som gäller vid Stockholms universitet.
 • Om du behöver särskilt stöd måste du anmäla detta i god tid, du kan läsa mer om det här särskilt stöd.
 • Tentamen på distans.

Under skrivningen

 • Skrivtiden för våra tentor är oftast 09:00-14:00 eller 13:00-18:00, tentorna skrivs antingen på campus Frescati eller i våra egna lokaler hus 5 i kräftriket.
 • Om tentan går i våra lokaler hus 5 i Kräftriket, kommer det på skrivningsdagen att finnas en anslagstavla i trapphuset i hus 5 och där kommer du att kunna se i vilken sal tentan kommer att skrivas i och vilken sittplats du har blivit tilldelad.
 • Om din tenta skrivs på campus Frescati kan du gå in på tentamensservice hemsida och läsa mer om hur du kan se vilken sal din tenta kommer att gå i, vilken plats du har blivit tilldelad och mer information kring tentan.
 • Ta med giltig legitimation. Om du inte kan legitimera dig kommer du inte att få skriva tentan.

Efter skrivningen

 • Information om tentaåterlämning brukar meddelas på själva skrivningen. Vid frågor kontakta läraren.
 • Efter tentaåterlämningen kan du hämta din tenta på studentexpeditionen. På grund av covid-19 har studentexpeditionen ingen mottagning, du kan hitta mer information om hur du får tillbaka din tenta på studentexpeditionens sida.
 • Resultaten blir synliga via Ladok inom tre veckor (däremot kan det dröja innan resultaten dyker upp hos antagning.se).

Tentamensschema

Här hittar du tentamensschemat:

OBS! Då ingen examination av kurser HT20 sker på campus i december, januari eller februari, har tentatillfällen behövt avbokas och flera har då försvunnit ur schemat nedan. Se kurssidan och Ladok för information om tentamensdatum på din kurs under denna period.

Tentor till kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik finns inte listade på tentaschemat - se förberedande kursens hemsida istället.

Gamla tentamensskrivningar