Var kan tentamina på distans skrivas?

En tentamina på distans kan skrivas vid ett universitet eller en högskola. Kommuner som inte har något universitet eller högskola brukar ha ett lärcenter som arrangerar tentamen på distans, se lista av kommuner med lärcenter.  Andra institutioner, t.ex. bibliotek eller komvux, kan vi tyvärr inte godkänna.

Att tänka på

Den vaktande institutionen måste acceptera att ta emot din tentamina per e-post, vi har ingen möjlighet att skicka med post. Vidare är tentamina på distans inte något som Stockholms universitet arrangerar åt studenter, och andra universitet eller högskolor har inte heller skyldighet att ordna en tentavakt till våra studenter. Därför är det viktigt att du är ute i god tid om du inte har möjlighet att åka till Stockholm för examination.

Om den vaktande institutionen tar ut någon avgift för distanstentor betalas denna av studenten.

Instruktioner

Om du vill skriva en salstentamen på annan ort, följ dessa instruktioner:

  1. Ta kontakt med ett lärosäte eller lärcenter och fråga om de kan ordna med tentavakt på den tid och datum tentamen arrangeras i Stockholm.
  2. Om din ansökan blir godkänd anteckna namn, befattning, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson på denna institution eller lärosäte.
  3. Skicka dessa uppgifter till e-postadressen distanstentamen@math.su.se senast två veckor innan det tentamenstillfälle du valt.
  4. Anmäl dig till tentamen i Ladok (Det är samma anmälan som för studenter som skriver tentan i Stockholm).