Notera att speciella regler gäller för kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig via Mina studier.

När kan man anmäla sig?

Tentamensanmälan öppnas i vanliga fall ca en månad innan tentamenstillfället och stängs 5 hela arbetsdagar innan. Notera att 5 arbetsdagar inte alltid är detsamma som en vecka.

Varför kan jag inte anmäla mig?

Om du inte lyckas anmäla dig via Mina studier, kontakta studentexpeditionen på studentexpedition@math.su.se.

Har du glömt att anmäla dig?

Om du inte anmälde dig till tentamen i tid är det möjligt att få skrivplats av en person som inte dyker upp. Då förlorar du dock en halvtimme av skrivtiden.

Vi accepterar inga sena anmälningar!

Att anmäla sig till omtentamen

Du kan skriva omtentamen på vilket ordinarie- eller omtentatillfälle som helst. Du anmäler dig till tentamen som vanligt via Mina studier, ingen omregistrering på själva kursen behövs.