Notera att speciella regler gäller för kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig via Ladok.

När kan man anmäla sig?

Tentamensanmälan öppnas fem kalenderveckor innan tentatillfället och stängs kl 23:59 sju kalenderdagar före tentatillfället.

Undantag: Observera att anmälan till tentor som äger rum i början av januari stänger mer än sju kalenderdagar innan, på grund av julledighet.

Varför kan jag inte anmäla mig?

Försäkra dig först om att du har en (om)registrering på aktuellt kurstillfälle. Om du inte har det, behöver du kontakta studentexpeditionen.

Har du en (om)registrering men ändå inte kan anmäla dig via Mina studier, kontakta studentexpeditionen.

Har du glömt att anmäla dig?

Har du inte anmält dig till tentamen i tid kan du gå till skrivlokalen och i mån av plats få delta i skrivningen. Som oanmäld måste du uppvisa ett utskrivet registreringsintyg som visar att du är (om)registrerad på kursen du vill tentera. Ett sådant intyg skriver du ut från Ladok.

Notera att du, om du får plats, blir insläppt vid det andra insläppet (30 minuter efter skrivningens start), så du förlorar en halvtimme av skrivtiden. 

Vi accepterar inga sena anmälningar!

Att anmäla sig till omtentamen

Om du ska skriva en tenta i en kurs som du tidigare har varit registrerad på, behöver du från och med höstterminen 2018 bli omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentan. När du fått en omregistrering på aktuellt kurstillfälle anmäler du dig till tentan via Ladok.