Tentaanmälan

Tentamensanmälan

För att få delta i tentamensskrivningen måste du ha en aktuell registrering på kursen och ha anmält dig till tentamen i Ladok.

Notera att speciella regler gäller för kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig via Ladok.

Undantag: Om du följer en kurs vid KTH som ges av Stockholms universitet så går anmälan till annorlunda, läs mer på Tentamina vid KTH.

När kan man anmäla sig?

Tentamensanmälan öppnas en månad innan tentatillfället och stängs kl 23:59 åtta dagar före tentatillfället.

Undantag: Observera att anmälan till tentor som äger rum i början av januari stänger mer än åtta kalenderdagar innan, på grund av julledighet. Det gäller tentorna 7/1 och 8/1 och de kommer att stänga 20/12.

Varför kan jag inte anmäla mig?

Försäkra dig först om att du har en (om)registrering på aktuellt kurstillfälle. Om du inte har det, behöver du kontakta studentexpeditionen.

Har du en (om)registrering men ändå inte kan anmäla dig via Ladok, kontakta studentexpeditionen.

Det går inte att komma oanmäld till tentamen!

Som student måste du senast en vecka innan tentamenstillfället anmäla dig för att kunna skriva tentan.

Vi accepterar inga sena anmälningar!

Att anmäla sig till omtentamen

Om du ska skriva en tenta i en kurs som du tidigare har varit registrerad på, behöver du bli omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentan. När du fått en omregistrering på aktuellt kurstillfälle anmäler du dig till tentan via Ladok.

Bokmärk och dela Tipsa