Notera att speciella regler gäller för kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig via Mina studier.

När kan man anmäla sig?

Tentamensanmälan öppnas ca en månad innan tentamenstillfället och stängs 5 hela arbetsdagar innan. Notera att 5 arbetsdagar inte alltid är detsamma som en vecka.

Undantag: Observera att anmälan till tentor som äger rum i början av januari stänger mer än 5 hela arbetsdagar innan tentan, på grund av julledighet.

Varför kan jag inte anmäla mig?

Försäkra dig först om att du har en omregistrering på aktuellt kurstillfälle. Om du inte har det, behöver du kontakta studentexpeditionen.

Har du en omregistrering men ändå inte kan anmäla dig via Mina studier, kontakta studentexpeditionen.

Har du glömt att anmäla dig?

Har du inte anmält dig till tentamen i tid kan du gå till skrivlokalen och i mån av plats få delta i skrivningen. Notera att du i så fall blir insläppt vid det andra insläppet (30 minuter efter skrivningens start), så du förlorar en halvtimme av skrivtiden. 

Vi accepterar inga sena anmälningar!

Att anmäla sig till omtentamen

Om du ska skriva en tenta i en kurs som du tidigare har varit registrerad på, behöver du från och med höstterminen 2018 bli omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentan. När du fått en omregistrering på aktuellt kurstillfälle anmäler du dig till tentan via Mina studier.