Tentaperioder och anmälningstider vid KTH

 

Kurs i matematik eller beräkningsteknik

 

Kurs i datalogi