Tentamensschema

Här hittar du information om planerade skriftiga tentamina:

Tentor till kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik finns inte listade på tentaschemat - se förberedande kursens hemsida istället.

Om du vill tentera en högre kurs i matematik som inte ges innevarande läsår, ta kontakt med Yishao Zhou via epost: yishao@math.su.se.

Gamla tentamensskrivningar

Allmän information om skriftliga tentamina

En stor del av våra kurser avslutas med en skriftlig salstentamen.

Alla salstentor är anonyma - vid skrivningstillfället får du en anonymiseringskod och det är bara den koden som är synlig till läraren när skrivningen rättas.

Inför skrivningen

Under skrivningen

  • Om inget annat anges ges alla tentor mellan klockan 9:00-14:00 i hus 5, Kräftriket. Exakt tentasal kommer att stå på anslagstavlan vid ingången till hus 5 den dagen tentan ges.
  • Ta med giltig legitimation.

Efter skrivningen

  • Information om tentaåterlämning brukar meddelas på själva skrivningen. Vid frågor kontakta läraren.
  • Efter tentaåterlämningen kan tentorna hämtas från studentexpeditionen.
  • Resultaten blir synliga via Mina studier inom tre veckor (däremot kan det dröja innan resultaten dyker upp hos antagning.se).

Tentamensregler

Det är viktigt att du bekantar dig med tentamensreglerna som gäller vid Stockholms universitet.