Är du i behov av någon form av stöd i dina studier så ska du i ett första steg kontakta:

Du kommer där att få träffa en samordnare i ett personligt möte, ni kommer tillsammans att ta fram ett intyg om rekommenderade stöd i dina studier. Efter din kontakt med samordnare vid särskilt pedagogiskt stöd kontakta:

Runt terminsstart är det hög belastning hos samordnare vid Särskilt pedagogiskt stöd och för koordinator vid institutionen, detta leder dessvärre till längre handläggningstider. Därför rekommenderas du att söka ditt eventuella stöd i god tid.