Är du i behov av någon form av stöd i dina studier så ska du i ett första steg kontakta:

Du kommer där att få träffa en samordnare i ett personligt möte, ni kommer tillsammans att ta fram ett intyg om rekommenderade stöd i dina studier. Efter din kontakt med samordnare vid särskilt pedagogiskt stöd kontakta: