Studentrådet

Matematiska studentrådet

Studenter som läser kurser hos Matematiska institutionen, Stockholms universitet, representeras av Matematiska studentrådet, MSR.

Studentrådets centrala syfte är att verka för ökat studentinflytande och att se till så att vi finns representerade i alla viktiga beslutande organ som direkt eller indirekt har påverkan på vår utbildning. I takt med att studentinflytandet ökar, tenderar också studiemiljön och utbildningen att utvecklas i positiv riktning. Detta är vårt mål. 

Förutom att vi har påverkansuppdrag har vi också möjligheten att bidra till att öka intresset för det vi studerar. Det kan ske genom att arrangera temadagar, paneldebatter, bjuda in intressanta föreläsare eller synliggöra relationen mellan studier och framtida arbetsgivare. Eftersom MSR, Matematiska studentrådet är en del av studentkåren har vi rätt till både verksamhets och aktivitetsbidrag. Dessa är ekonomiska bidrag med olika ändamål som tillsammans ger oss goda förutsättningar göra avtryck på vår institution och vår utbildning.

Matematiska studentrådet nås på msr@math.su.se.