Förutom att vi har påverkansuppdrag har vi också möjligheten att bidra till att öka intresset för det vi studerar. Det kan ske genom att arrangera temadagar, paneldebatter, bjuda in intressanta föreläsare eller synliggöra relationen mellan studier och framtida arbetsgivare. Eftersom MÄR, Matematiska ämnesrådet är en del av studentkåren har vi rätt till både verksamhets och aktivitetsbidrag. Dessa är ekonomiska bidrag med olika ändamål som tillsammans ger oss goda förutsättningar göra avtryck på vår institution och vår utbildning.

Studentrådet är under ombyggnad och behöver nya engagerade studenter. För intresse kontakta

Genom att engagera dig hos oss ser du till att göra tillvaron för oss studenter bättre, du får praktisk erfarenhet i projektledning, du får ett nätverk bestående av studenter på både grund och avancerad nivå. Det gör att vi kan utbyta erfarenheter med varandra och få ett värdefullt kontaktnät inför framtiden. Dessutom finns möjligheten att få arvoderade påverkansuppdrag genom att sitta som representant i olika beredande och beslutande organ på naturvetenskapliga fakulteten. Icke att förglömma, det är roligt också.