Ämnesföreningen Sigma

Signa är en ämnesförening för studenter som är intresserade av matematik och datalogi. Föreningen är en del av Naturvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet.

Plugga med Sigma

Plugga med Sigma är en studiegrupp för studenter vid matematiska institutionen. Hit kan man komma för att plugga tillsammans med andra, hitta gemenskap och lära av varandra.

När?

Onsdagar klockan 13.00-17.00 under veckorna 35-51.

Var?

Sal 34, hus 5 i Kräftriket.

Undantag från ovan:

  • Onsdagen den 17/10 i sal 32
  • Onsdagen den 7/11 i sal 33
  • Onsdagen den 5/12 mellan kl. 14.15-18.00

Alla intresserade är välkomna! Du behöver inte vara föranmäld för att delta.

Kontakt

May Sundström, e-post: masu8983@student.su.se