Öppet för sen anmälan

De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan 9 -22 januari. Du anmäler dig som vanligt på www.antagning.se

Kurser som startar andra halvan av terminen 20/3-3/6, där platser kan finnas kvar har öppet för sen anmälan 12-25 mars på www.antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Alla kurser kommer inte att öppna för sen anmälan.

Följande kurser öppnar INTE för sen anmälan VT18

- MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp

- MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp

- MM2001 Matematik I, 30 hp (varken hel- eller halvfart, campus eller distans)

- Självständiga arbeten (matematik, matematisk statistik, försäkringsmatematik)

- MM3001 Mateamatiska metoder för ekononomer, 7.6 hp

Dessutom öppnar inte distansvarianterna av följande kurser för sen anmälan:

- MM5010 Matematik II - Analys del A, 7.5 hp

- MM5010 Matematik II - Analys del B, 7.5 hp

Kurser i datalogi och beräkningsteknik öppnar inte för sen anmälan i mars.

 

Handläggning av sena anmälningar

Observera att det kan dröja ända in på kursstart innan du får besked via www.antagning.se om plats på kursen. Du får inget separat välkomstbrev från institutionen.

Sen anmälan - vad händer sen?

Om du har gjort sen anmälan till en kurs som du vet att du är behörig till, kan du chansa på att få plats och delta i undervisningen från första föreläsningen. (Om det är platsbrist har redan antagna studenter företräde).

Scheman och kurssidor hittas här

Du kan själv behöva aktivera dig på kurshemsidan för att få full access.

Webbregistrering på kurser i matematik, matematisk statistik och försäkringsmatematik

När du är antagen till kursen får du själv webbregistrera dig på minastudier.su.se
Webbregistrering för andra terminshalvans kurserhåller öppet 6/3-16/4. Om du inte kan webbregistrera dig trots att du är antagen, kontakta Studentexpeditionen

 

Endast registrerade studenter kan anmäla sig till tentor och få resultat inrapporterade.