Öppet för sen anmälan

De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan 9 -22 januari. Du anmäler dig som vanligt på www.antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Alla kurser kommer inte att öppna för sen anmälan.

Följande kurser öppnar INTE för sen anmälan VT18

- MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp

- MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp

- MM2001 Matematik I, 30 hp (varken hel- eller halvfart, campus eller distans)

- Självständiga arbeten (matematik, matematisk statistik, försäkringsmatematik)

Dessutom öppnar inte distansvarianterna av följande kurser för sen anmälan:

- MM5010 Matematik II - Analys del A, 7.5 hp

- MM5010 Matematik II - Analys del B, 7.5 hp

 

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar kommer att börja handläggas efter den 9 januari. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.