Följande kurser öppnar INTE för sen anmälan VT17

 • MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp
 • MM2001 Matematik I, 30 hp (distans, hel- och halvfart)
 • MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7.5 hp
 • MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp
 • MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp
 • MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp
 • MT9001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp
 • MT9007 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp

Dessutom öppnar inte distansvarianterna av följande kurser för sen anmälan:

 • MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp
 • MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp
 •  MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp
 • MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp

Alla övriga kurser vårterminen 2017 har öppet för sen anmälan 15/12-31/12

Vilka kurser ges när?

Här syns när kurserna ges, med länk till anmälan på antagning.se

Vad händer vid sen anmälan?

Här finns svar på frågor om antagningsbesked och vad du själv behöver göra vid sen anmälan.

Vid sen anmälan rangordnas alla behöriga sökanden efter den dag anmälan kom in. Observera att det kan dröja till efter kursstart innan du får formellt antagningsbesked.

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan och därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill söka och om du är behörig. Om du redan sökt 20 alternativ, kan du söka ytterligare 5 efter urval 2.