De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se

Dessa kurser kommer att ha öppet för sen anmälan 15 juli - 4 augusti.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in.

Obs! Nya kursen MM7024 Linjär algebra och inlärning från data, 7.5 hp  som ges i period AB öppnar också för anmälan 15 juli.

Följande kurser öppnar INTE för sen anmälan 15 juli

  • MM2001 Matematik I, 30 hp (på distans) Obs! Matematik I med campusundervisning öppnar för sen anmälan.
  • DA7063 Maskininlärning (Kan endast läsas inom vissa utbildningsprogram)
  • Självständiga arbeten
  • Distansvarianterna av Matematik II-kurserna

Inga kandidat- eller masterprogram kommer att öppna för sen anmälan.

Sen anmälan börjar inte handläggas förrän i augusti

Observera att det kan dröja ända in på terminsstart, innan du får besked om du fått plats eller inte.

Här hittar du höstens totala kursutbud