Läs först igenom informationen här nedan noggrant och fyll sen i ansökningsformuläret.

Observera att i regel får du ingen återkoppling, men du kan se på student.ladok.se om du blivit omregistrerad. Även om vi inte kan garantera att du beviljas omregistrering så bör du börja studera redan nu i praktiken och inte vänta till du fått besked!

När behöver jag omregistrera mig?

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

När kan jag inte omregistrera mig?

Du kan bara omregistreras om du tidigare har varit registrerad på kursen. Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se.

Tänk på:

  • Du kan ha varit antagen på en kurs utan att ha blivit registrerad. Då måste du söka kursen på nytt via antagning.se.
  • Om du varit registrerad men gjort avbrott mindre än tre veckor in på kursen har registreringen tagits bort helt (s.k. tidigt avbrott). Du måste söka kursen på nytt via antagning.se.
  • Om det skett stora förändringar med kursen sedan du läste den kan den ha bytt namn och kurskod. Då kan du inte omregistreras utan måste söka den nya versionen av kursen. Du hittar aktuella kurskoder via Kurser på grund- och avancerad nivå.

Omregistrering inför tentor

För att anmäla sig till en tenta krävs registrering på aktuellt kurstillfälle. Om du inte har en aktuell kursregistrering kan du alltså inte ens se tentaanmälan i Ladok.

Vad krävs för att beviljas omregistrering?

  • Först och främst krävs att vi har möjlighet att ta hand om extra studenter på den aktuella kursen. Detta kan variera från gång till gång.
  • För det andra krävs att vi har god anledning att tro att du som student har för avsikt att fullfölja kursen och att lägga den tid och energi på den som krävs för att du ska kunna uppnå detta. För att bedöma detta så tittar vi på faktorer som om du har tidigare omregistreringar på den aktuella kursen och i så fall i vilken omfattning samt din aktivitet och prestation vid din senaste registrering på kursen. Har du exempelvis inte gjort några försök att avklara examinationsmoment vid din senaste registrering på kursen så är det heller inte troligt att vi beviljar en omregistrering, såvida inte särskilda omständigheter finns.

Vad gäller om man beviljats en omregistrering?

Som omregistrerad på en kurs gäller följande såvida inget annat meddelats. Finns särskilda skäl/omständigheter i ditt fall så diskutera förutsättningarna med studievägledare/studierektor/kurskoordinator/kursansvarig.

  • Många föreläsningssalar väntas bli fullsatta i början av terminen. I praktiken brukar en del avhopp ske speciellt under de två första veckorna in på en kurs, men som omregistrerad behöver du ge företräde till de nyantagna studenterna på kursen när det gäller sittplatser så länge föreläsningssalen är fullsatt. Av denna anledning får du som omregistrerad student vänta med att gå på föreläsningarna till dess att kursens tredje vecka påbörjas.

Ansökan om omregistrering

Kring terminsstart söker du omregistrering via ett ansökningsformulär, se nedan vad som gäller för olika kurser. Senare på terminen söker du per e-post, se nedan.

Vi går igenom inkomna ansökningar i början av januari, men vi ger i regel ingen återkoppling, utan du som student behöver logga in på student.ladok.se för att se om du har blivit omregistrerad på den aktuella kursen.

...för kursen Matematik I (MM2001):

När formuläret har stängt: Kontakta matematik-i@math.su.se om du vill söka omregistrering. Observera att om du söker omregistrering efter terminsstart kan du inte slutföra alla delar av kursen även om omregistrering beviljas, men om du bara har vissa delar kvar kan det ändå gå bra att hoppa på sent.

...för kurser i datalogi och beräkningsteknik (kurser med DA- respektive BE-prefix, samt MM5014/MM5016 Numerisk analys):

När formuläret har stängt: Kontakta svl-datalogi@math.su.se om du vill söka omregistrering. Observera att du kan ha missat mycket undervisning beroende på i vilken del av terminen den aktuella kursen ges. Se efter hur mycket av kursen som redan gått innan du bestämmer dig för att söka omregistrering.

...för alla övriga kurser:

När formuläret har stängt: Kontakta studentexpedition@math.su.se om du vill söka omregistrering. Observera att du kan ha missat mycket undervisning beroende på i vilken del av terminen den aktuella kursen ges. Se efter hur mycket av kursen som redan gått innan du bestämmer dig för att söka omregistrering.