Tillgodoräknande

Om du har läst en kurs eller kurser vars innehåll motsvarar någon kurs som ges vid Stockholms universitet kan du få denna kurs tillgodoräknad. Observera att det i de allra flesta sammanhang inte har något syfte att tillgodoräkna en kurs. Tvärtom kan ett tillgodoräknande ha negativa konsekvenser: vid tillgodoräknande överförs inte betyget och i vissa fall kan även poäng kapas.

Tillgodoräknande behövs om du vill räkna med kurser från utländska universitet och högskolor i en examen vid Stockholms universitet.

Tillgodoräknande kan också tillämpas om dina gamla kurser motsvarar bara delar av någon kurs som ges hos oss. Till exempel förekommer det att en student som bara läst lite matematik kan få delar av grundkursen MM2001 Matematik I tillgodoräknad.

Obs: Ett tillgodoräknande genererar inte några nya högskolepoäng, utan är endast ett sätt att  formellt sätta nya etiketter på gamla högskolepoäng för att underlätta deras tolkning i vissa situationer. Exempelvis kommer CSN inte att  betrakta ett tillgodoräknande som nya avklarade studier.

För att ansöka om tillgodoräknande, fyll i blanketten nedan och lämna in den på studentexpeditionen. Det går även bra att scanna och skicka in den. Observera att ett antal dokument ska bifogas din ansökan (se blanketten).

Ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå (103 Kb)

Behörighet till våra högre kurser

Du som har läst matematik, matematisk statistik, datalogi eller beräkningsteknik vid andra högskolor behöver eventuellt inte börja om från början.

Studievägledningen kan hjälpa dig med att bedöma vilken nivå du behöver börja ifrån.

Använd dina kurser i en examen vid Stockholms universitet

Du kan ta med avslutade kurser som du läst vid andra svenska universitet och högskolor direkt i en examen vid Stockholms universitet. Du behöver alltså inte tillgodoräkna kurser eller poäng vid Stockholms universitet för att kunna använda dessa i en examen här.

Att ta med sådana kurser som de är utan att göra ett tillgodoräknande har dessutom fördelen att de ursprungliga poängen och betygen bibehålls (vid tillgodoräknande överförs inte betyg och i vissa fall kan även poäng kapas).

Och även om du har läst kurser i andra ämnen än matematik eller matematisk statistik kan dessa kurser oftast användas i en examen i matematiska ämnen.

Kurser som ingår i din kandidatexamen kan inte ingå i din masterexamen.

Mer detaljerad information hittar du på sidan Examina och examensarbeten.

Få en validering av dina meriter

Om du har läst matematik, matematisk statistik, datalogi eller beräkningsteknik vid andra lärosäten och är intresserad av att läsa kurser hos oss, skicka ett mejl till studievägledningen. I mejlet ska du ange följande saker.

  1. Berätta vad du har för mål. Tänker du bara läsa några enstaka kurser vid Stockholms universitet? Eller kanske vill du ha en kandidat- eller en masterexamen från oss?
  2. Skicka dina meriter till oss! Vi behöver kopior på officiella betygsutdrag/studieintyg som inkluderar de relevanta kurser du läst från den högskola eller motsvarande där du läste dem.
  3. Kursplaner till dina gamla kurser. För att kunna göra en validering av dina gamla matematikkurser behöver vi officiella kursplaner/kursbeskrivningar (så utförliga som möjligt!) över dessa kurser. Dessa bör kunna fås från högskolan där de lästes.

Den sista punkten är viktig då det förekommer att två kurser med samma benämning har helt olika innehåll. Därför är det omöjligt att göra en validering utan att ha tillgång till kursplaner.

Smidigast är ifall du kan scanna eller digitalfotografera betygen och e-posta dessa tillsammans med länkar till respektive kursplan.

Dokumenten måste vara på svenska eller engelska. Eventuellt behöver du därför få dem översatta innan du skickar dem.