IT för studenter vid Stockholms universitet

Avdelningen för IT och media ansvarar för IT-tjänster och support till studenter vid Stockholms universitet. Mer information finns på sidan; IT för studenter.

Universitetskonto

Universitetskontot är ingången till IT-tjänster vid Stockholms universitet för dig som är student. Kontot kommer du behöva för att kunna logga in på kurshemsidor vid Matematiska institutionen.

Utskrift, skanning och kopiering – Printomat

Universitetet har ett centralt system för att hantera utskrift, skanning och kopiering som kallas Printomat. För att använda denna tjänst måste du ha ett universitetskort.

Programvara

Universitetet tillhandahåller ett antal programvaror som du kan använda under din studietid.

Datorsal

Matematiska institutionen har en datorsal i sal 42, hus 5 i Kräftriket. För att komma in i datorsalen behöver du ett passerkort.

Tillgänglighet?

Som student har du tillträde till salen varje dag mellan 07.30 och 23.30 då det inte pågår undervisning där.

LaTeX

Matematiska institutionen uppmuntrar dig som student att använda mjukvaran LaTeX för att skapa dokument med matematiskt innehåll.

Introduktion till LaTeX