Avdelningen för IT och media ansvarar för IT-support till studenter vid Stockholms universitet:

Universitetskonto

Universitetskontot är ingången till IT-tjänsterna vid Stockholms universitet för dig som är student. Universitetskontot består av ett användarnamn och lösenord som du kan använda för att logga in på ett antal tjänster vid Stockholms universitet. Du behöver bl a universitetskontot för att kunna logga n på Matematiska institutionens lokala kurshemsidor och kunna ta del av extra material och funktioner.

Universitetskort och Printomat

Som student behöver du ett universitetskort för att kunna hämta ut dina utskrifter på Printomaterna. Printomaterna är multifunktionsmaskiner där du kan hämta ut dina utskrifter, kopiera och skanna.

Matematiska institutionen har för tillfället en skrivare tillgänlig för studenter. Vår printomat finns i datorsalen, sal 42, plan 4,5 hus 5.

Det finns också andra Printomater runt om Stockholms universitet som är tillgängliga för studenter. En lista över dem samt instruktioner finns här:

Datorsal

Matematiska institutionen har en datorsal för studenter på plan 4,5 i hus 5.

När är datorsalen tillgänglig?

Du har tillträde till salen varje vardag mellan 07.30-23.30 då det inte pågår undervisning där. Notera dock att entrédörrar till hus 5 stängs redan 18:00 på fredagar, och 21:30 övriga vardagar.

Här kan du se om datorsalen är bokad för tillfället:

Bokningarna visas fyra veckor framåt, men notera att sena ändringar kan förekomma.

Passerkort

För att komma in på datorsalen behöver du ett passerkort.

Passerkortet kostar 100 kr, och kan köpas vid Studentexpeditionen (endast kontanter). Kortet gäller vanligtvis en eller två terminer i taget. När tiden har gått ut kan du gå till studentexpeditionen för att förlänga tiden kostnadsfritt.

För att få skaffa eller förlänga passerkortet måste du vara registrerad på någon kurs vid Matematiska institutionen under aktuell termin.

Programvara

Du har även möjlighet att till ett bra pris hyra programvara, vilken du då kan använda hemma.

LaTex

Matematiska institutionen uppmanar samtliga studenter att bekanta sig med att framställa dokument med hjälp av mjukvaran LaTex.

Hur kommer man igång med LaTex?

Den som aldrig har arbetat med LaTeX förut rekommenderar vi att skaffa något av läromedlen nedan och uppsöka någon av institutionens elevdatorer. Där finns LaTeX installerat.

Läromedel om LateX

Här är några exempel på allmänna läromedel om Latex:

T. Oetiker, The not so short introduction to Latex. (980 Kb)
A.N. Lagerås: En mall (och kort introduktion) till LaTex (152 Kb)

Installera själv

Det finns flera olika LaTeX-program som du kan installera på din egen dator, t.ex.